Atelier Offline, een nieuwe thuis

logo-rcw-kLEUR

Repair Cafés zijn gratis toegankelijke bijeenkomsten, waarop buurtgenoten elkaar op vrijwillige basis helpen bij het herstellen van allerhande voorwerpen. Dit gaat van kleding tot elektrische apparaten, meubels en zelfs fietsen en computers. Bezoekers nemen van thuis kapotte spullen mee en gaan samen met de (vrijwillige) deskundigen, zoals elektriciens, naaisters en timmerlieden aan de slag.
In het Repair Café is gereedschap en materiaal aanwezig om alle mogelijke herstellingen uit te voeren. Wie niets heeft om te repareren, neemt een drankje aan de bar, of gaat helpen bij een reparatie van iemand anders. 
Waarom een Repair Café?
Via het Repair Café wordt waardevolle, praktische kennis op een plezante manier overgedragen.
Door repareren te promoten, draagt Atelier Offline bij aan hergebruik en het verkleinen van de afvalberg. 
Maar bovenal willen we met het Repair Café laten zien dat repareren leuk is, en vaak heel makkelijk.

Atelier Offline organiseert op regelmatige basis het Repair Café Waregem. Er zijn (voorlopig) 5 repair cafés per jaar.
Deze data liggen -voorlopig- vast voor 2020.

Zaterdag 26/09 en 28/11.
Telkens van 14 – 17u

Samen de afvalberg verkleinen

Via het Repair Café wordt waardevolle praktische kennis op een plezante manier overgedragen. Spullen hoeven niet weggegooid te worden, wat de grondstoffen en energie om nieuwe producten te maken beperkt. Door repareren te promoten, draagt Atelier Offline vzw bij aan het verkleinen van de afvalberg.  Maar bovenal willen we met het Repair Café laten zien dat repareren leuk is, en vaak heel makkelijk. Atelier Offline wil na 29 februari op regelmatige basis een Repair Café in Waregem. Deze verdere data liggen reeds vast:  27/06, 26/09 en 28/11. Er zijn (voorlopig) 5 repair cafés per jaar.

Doe mee in het Repair Café!

Repair Café Waregem zoekt buurtbewoners met verschillende vaardigheden om tijdens de Repair Café-bijeenkomsten aanwezig te zijn als reparatiedeskundige en die het leuk vinden om hun kennis te delen met buurtgenoten.
We zoeken vooral mensen die handig zijn met kleding en textiel, fietsen, elektrische apparaten, meubels en houten voorwerpen.
Daarnaast zoeken we mensen die bij de Repair Cafés de functie van gastvrouw/heer willen vervullen.
Je zorgt voor koffie en thee, heet de bezoekers welkom en fungeert als aanspreekpunt voor zowel de bezoekers als de reparateurs in het Repair Café.
Heb je er zin in, stuur dan een bericht naar info@atelieroffline.be.