DOEL

De vereniging heeft tot doel mensen samen te brengen op een creatieve manier. We bieden een plek waar creativiteit plaatsvindt in de breedste zin van het woord. Zo organiseert de vzw workshops en evenementen om creatieve en ondernemende mensen te ontmoeten, samen te brengen en samenwerkingen onderling te stimuleren. De vereniging wil ruimte geven aan mensen om elkaar te ontmoeten  en zelf ook evenementen te organiseren die de onderlinge kennis en creativiteit vergroot. De vereniging wil samenwerken met alle partners die dit doel mee willen realiseren. Een ruimte met een positieve effect op onze naaste en wijde omgeving.

Deze opsomming is niet limitatief. De vereniging mag alle activiteiten ondernemen die dit doel bevorderen en tevens handelsdaden stellen mits de opbrengst uitsluitend besteed wordt aan het bovenvermelde doel. Ter nastreving van haar doel zal zij naast lidgelden, ook sponsoring, giften en schenkingen aanvaarden, alsook het verwerven van subsidies van de verschillende overheden.

PARKEREN

Indien u met de wagen komt, graag altijd parkeren in de Waterstraat a.u.b., daarna het voetgangersbrugje over en klaar! 

Dagelijks bestuur
Els Ghyselinck . Marc Vermeersch . Bert Vermeulen

We kunnen jouw hulp nog steeds gebruiken, Interesse om deel uit te maken van de VZW? 
Laat van je horen op info@atelieroffline.be, loop eens binnen als onze poort openstaat of tijdens een ontmoeting… Wordt vrijwilliger of bied je andere skills aan, 

Contact

vzw Atelier OFFline
Groene wandeling 62
8790 Waregem

info@atelieroffline.be

In de jaren vijftig werd hier weverij Snoeck opgericht en zo’n dertig jaar later werd de leegstaande loods een plek voor Roger Bostoen die er een gekende fietsen-handel en reparatie zaak uitbaatte.

De nieuwe vzw atelier OFFline wil er ontmoetingen tussen buren, creatievelingen en passanten stimuleren door de organisatie van workshops, atelierwerking, samenwerkingen met gelijkgestemde zielen enzomeer. Ook u bent er van harte welkom.